A hűvösvölgyi villamosvégállomás

A hűvösvölgyi végállomás a múlt század elején. Balra a Balázs-vendéglő.

 

A budapesti közúti vaspálya társaság zugligeti vonalából kiágazólag a Lipótmezőre és a Hidegvölgybe vezető villamos közúti vasútvonal terveit a társaság elkészítette és ma bemutatta a tanácsnak. A társaság a vasutat a Hidegkúti úton kívánja megépíteni, hogy így az érdekeltek forgalmi igényei minden irányban kielégítve legyenek. A tervezett vasútvonal a lipótmezői tébolydáig műszaki nehézségek nélkül létesíthető, innen kezdve azonban az úttesten szabályozási munkálatok eszközlendők, s kisajátítások is keresztülviendők, hogy a szükséges területek a vasút céljaira átadhatók legyenek, minélfogva a társaság a tanácsot a szükséges szabályozási s illetve kisajátítási műveletek keresztülvitelére kéri.

Az új vonal a Közúti Vaspálya Társaság zugligeti vonalából kiágazva két vágánnyal kanyarodik a tervek szerint a Hidegkúti útra, amelynek két oldalán, az árok szélétől két-két méternyi távolságban azzal párhuzamosan halad. A lipótmezei országos tébolydánál vágánykapcsolás van tervezve, innen folytatólag a még ki nem épített út mentén az árokkal párhuzamosan tervezték a vonalat a végállomásig, mely egyúttal a tervezett új népliget végállomásául fog szolgálni.

A vasút szabványos nyomtávolságú, az alkalmazott legkisebb ívsugár ötven méter, a legnagyobb emelkedés 47,4 °/°° . A vasút munkavezetéke az út két oldalán levő árok szélei mellett fölállított oszlopok közé feszített keresztsodronyra van függesztve, míg a tápláló vezeték ezen oszlopokra van elhelyezve.

Pesti Hírlap, 1896. aug. 1.