Budafok, Kálváriahegy utca

Budafok, Kálváriahegy utca, múlt század eleje

 

Promontorium, német falu, Pest-Pilis vmegyében, Budához délre egy mfd. a fejérvári országutban: 2690 kath., 3 evang., 9 ref. lak. A helység a Duna, és nyugotra fekvő szőlőhegye közt fekszik, s házai majd térségen, majd dombon, majd hegyen épültek. Számos lakhelyek, istállók, szinek pedig hegyoldalban bevágott üregekben vannak. Van itt kath. paroch. templom, egy urasági kastély, melly hajdan emeletes volt, s Eugen herczeg épittette; vendégfogadó, több dunamalom és kőbánya. Legelője szűk, s azért a lakosok kevés, de kiválogatott marhatenyésztést űznek, ugy hogy a promontori teheneket, bornyúkat faj nemesitésre szokták megvenni. Kézi mesterségből s a kőbányákból sokan keresik kenyerüket. De fő kincse a helységnek még is szőlőhegyében áll, mely 1467 holdat foglal el, s évenkint mintegy 50–55,000 akó budaihoz hasonló jó bort terem. Ez 2/3 résznyire vörös, 1/3 fejér, csak hogy az utóbbi mind inkább szaporodik. F. u. a felséges cs. k. nemzetség.

 

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára, 1851.

 

Manapság: