Látkép a Gellért-hegyről

Látkép a Gellért-hegyről, a Citadella alól, palackba vizet töltő fiatalokkal.

 

Bizottmányi és tanácsi előterjesztés az I. ker. Gellérthegyi sétány és útjainak öntözése céljára szükséges vízcsőfektetési munkálatok ügyében. (Előadó: Vosits tanácsnok.)
61.604/1905. Az I. kerületi törvényhatósági bizottsági tagok beadványt intéztek a tanácshoz, melyben előadják, hogy a Szt. Gellért-hegy utait a melegebb időszak idején oly vastag porréteg borítja, hogy már a járókelő ember nyomában is egész porfelleg keletkezik. Oka ennek az, hogy az utak csak igen ritkán vagy egyáltalában nem öntöztetnek, a mi annál kevésbé indokolható, mivel egyrészt a Szt. Gellért-hegyet a szép kilátás miatt s a jó levegő reményében a főváros népe tömegesen látogatja, másrészt, mert a Gellért-hegyi vízmedencéből az utak öntözése akadálytalanul megtörténhetnék. Az I. ker. bizottsági tagok értekezlete ennél fogva oly kéréssel járult a tanácshoz, hogy a Szt. Gellért-hegy útjait naponként rendszeresen öntöztesse.
A vízműigazgatóság javaslattételre hívatván fel, azt jelentette, hogy a Gellért-hegyi vízmedencéből az utak locsolása csak korlátolt mértékben, legfeljebb egyszer napjában lesz eszközölhető. Nyári hónapokban, mikor az öntözésre legnagyobb szükség van, tapasztalat szerint a vízmedencében még az egyszeri öntözésre sincs elegendő víz, mert annak tartalmát az alacsonyabb fekvésű részeken teljesen felhasználják. Hogy azonban a rendelkezésre álló kevés vízmennyiség lehető legkönnyebben és leggazdaságosabban legyen a locsolásra felhasználható, a már meglevő vízcsőhálózatnak 180 méter hosszú csővonallal való kibővítésére és 9 db locsolócsap felállítására van szükség, mi összesen 2150 K költséget okoz.
A sétányügyi és a középítési bizottság a vízműigazgatóság javaslatához hozzájárulván, s azt a közmunkák tanácsa is elfogadván, a tanács oly előterjesztéssel járul a közgyűlés elé, hogy a Szt. Gellért-hegy sétányának és utainak öntözése céljából szükséges csőfektetést és locsolócsapok felállítását rendelje el, a pénzügyi bizottsággal egyetértően javasolja továbbá a tanács, hogy a felmerült 2150 K költséget a községi alap 1905. évi kiadási CXIX. fejezete alatt előre nem látott különféle kiadásokra felvett 177387 K átalányösszegből rendelkezésre álló 174.237 K terhére póthitelképpen engedélyezze.

Fővárosi Közlöny, 1905.