Parisien Grill Revue Dancing Budapest, Margitsziget, 2.

Parisien Grill Revue Dancing, Budapest, Margitsziget

 

Toutain francia filmszínész nyílt színen levetkőzött egy mulatóhelyen

Rendőri eljárás indult a szokatlan nadrágtrükk miatt – Az Est tudósítójától

 

Egy francia színész szombat éjszaka óta másodszor vetette le nadrágját a margitszigeti Párizsi Kalitka mulatóban. Ez a furcsa és enyhén szólva indiszkrét művelet, amelyet Toutain francia színész végzett, nem keltett volna feltűnést és nem okozott volna botrányt, ha Toutain egyedül tartózkodott volna a mulató valamelyik helyiségében, Toutain azonban a mulató népes és előkelő közönsége előtt vetette le kabátját, majd nadrágját és ezzel kínos feltűnést okozott azon a helyen, ahol magyar és külföldi előkelőségok, arisztokraták és diplomaták szórakoznak nap-nap után. A mulatóhely közönsége tegnap éjjel megütközéssel vette észre, hogy Toutain, aki mint filmszínész budapesti filmfelvételeken vesz részt, egy nagy francia társasággal a Grill termébe lép. Azért keltett megütközést, mert Toutain a szombatról vasárnapra virradó éjszaka féktelen jókedvében, a pezsgő mámorában felmászott valami oszlopra és miközben vidám mutatványt végzett, nadrágja kigombolódott és leesett.

A mulató közönségnek csak egy részét derítette jókedvre a nadrág „balesete”, míg több hölgy és úr megütközve fordult el. A francia színész rendbe hozta öltözékét és eltávozott. A mulató mindennapos vendégei abban a hitben voltak, hogy a színész többet nem mutatkozik a Parisien Grillben. Annál inkább meglepte őket, hogy a francia színész vidáman, mosolyogva, gomblyukában hatalmas szál virággal, egy francia társasággal együtt az éjszaka is látogatásával szerencséltette a mulatót. A társaság tagjai két úrihölgyön kívül egy bankigazgató, több francia vállalat budapesti kiküldötte és egy párizsi lap budapesti szerkesztője voltak.

Amint a társaság a mulatóba lépett, az előkelő vendégek körében máris suttogás támadt. Többen távozni akartak, mert attól tartottak, hogy Toutain megismétli szombati tréfás mutatványát. Toutain azonban az első félórában diszkréten üldögélt a társaság tagjaival. Amikor megkezdődött a tánc, a francia urak a társaságukban lévő hölgyekkel és idegen hölgyekkel is táncra perdültek. Táncolt Toutain is. Tánc után selyemzsebkendőjével verejtékét törülgetve asztalához ült és ledobta kabátját. Néhány epés úr ekkor már előre láthatóan megjegyezte, hogy mi következik. Sejtelmük nem is csalt, mert – nem tudni mi előzte meg ezt a jelenetet – Toutain néhány pillanat múlva felugrott valakit szólongatni kezdett a táncolók közül, de ekkor nem látszott rajta a nadrág, a szék alá csúszott.

A teremben egy pillanatra megállott a tánc. A nők sikoltozni kezdtek, az urak pedig felháborodva utasították rendre a feledékeny franciát, aki már másodszor okozott ilyen riadalmat a vendégek között. A vendégek tanácstalanok voltak. Panaszra mentek mindenhova, ahova csak mehettek, de senki se talált megoldást, hogy a francia társaság tagjaival milyen formában közöljék felháborodásukat. Több előkelőség az ügyeletes rendőrtiszthez és detektívhez ment panaszra, hogy igazoltassa a nadrágtalan urat. Toutain végül is felöltözött, kiment a folyosóra, ahol azután egy detektív igazoltatta.

Amint értesülünk, rendőri eljárás indul Toutain ellen. Andréka Károly helyettes főkapitány ma reggel személyesen intézkedett az ügyben és a dunai rendőrkapitányság – a margitszigeti rendőri eset illetékes hatósága – megindítja az eljárást Toutain ellen részben botrányokozás címén, részben pedig a lex Scitovszky alapján, közszemérembe ütköző cselekmény miatt. A dunai kapitányság rövidesen ki is tűzi a rendőrbírói tárgyalást és itt fogja majd megindokolni a francia filmszínész különös viselkedése okát.

Az Est, 1932. július 14.

* * *

A Margitszigeti mulató botránya a rendőrbíróság előtt.

 

A dunai kapitányság mint rendőri büntetőbíróság hétfőn különös kihágási ügyet tárgyalt. A kihágási ügyben Roland Toutain francia filmszínész szerepelt mint terhelt. Az ügy előzménye a minap zajlott le a margitszigeti Párisien Grill mulatóban. Több vendég panaszt tett, hogy az egyik páholyban illetlenül viselkedett egy férfi, félig levetkőzött. Az ügyeletes detektív igazoltatta az illetőt. Egyed Zoltán újságíró, aki a mulatóban volt, azt mondotta a detektívnek, hogy a botrányokozó Roland Toutainnel, a Budapesten dolgozó francia filmtársulat egyik tagjával azonos. A detektívjelentés alapján az erkölcsvédelmi rendeletbe ütköző kihágás miatt eljárás indult meg Toutain ellen. A hétfői tárgyaláson a fiatal francia színész kijelentette, hogy ő semmiféle illetlenséget nem követett el, a botrányt egy másik francia férfi okozta, akinek a nevét nem tudja. Tanúként kihallgatták a detektívet, aki kijelentette, valóban nem Toutain idézte elő a botrányt, hanem egy másik férfi, akire Egyed Zoltán azt mondotta, hogy Toutainnel azonos. A többi tanú is megerősítette azt, hogy nem Toutain volt a botrányokozó. Csikkel József rendőrbíró, aki Zimmermann Endre rendőrkapitány tolmácsolásával hallgatta ki a terheltet, kihirdette határozatát, amelyben szerdára elnapolta a tárgyalást és kötelezte Toutaint, hogy addigra nevezze meg a botránytokozó férfit. Enunciálta még a rendőrbíró azt is, hogy Egyed Zoltán ellen hatóság félrevezetése miatt kihágási eljárást indít és őt is megidézi a szerdai tárgyalásra, amelynek során majd kiderül, tulajdonképpen mi is történt a névcsere körül.

Budapesti Hírlap, 1932. július 19.

* * *

Ítélet a margitszigeti botrány ügyében

 

A margitszigeti Parisien Grill mulatóban történt botrány ügyében szerdán a dunai kapitányság mint rendőri büntetőbíróság folytatólagos tárgyalást tartott. Egyed Zoltán újságíró vallomásában előadta, hogy amikor ő bement a mulatóba, mindenkitől azt hallotta, hogy Toutain francia filmszínész botrányt okozott. Az ügyeletes detektív nagyban vitatkozott franciául beszélő emberekkel, akik nem értették őt. Teljesen jóhiszeműen segíteni akart és mikor Toutain neve szóba került, felírta a francia filmszínész nevét egy papírszeletre és ezt átadta a detektívnek. Kihallgatták Hutschenreiter Andor detektívet is. Ez azt vallotta, Egyed mondotta neki azt, hogy a botrányokozó embernek Roland Toutain a neve. Utána Toutaint hallgatták ki. A francia filmszínész most már visszaemlékezett arra, hogy a botrányt Jean Marie Dupont párizsi fiatalember, egy filmgyári igazgató fia okozta. Dupont azóta már elutazott Budapestről. A rendőrbíró ezután Toutaint felmentette azzal a megokolással, hogy nem ő idézte elő a botrányt. Egyed Zoltánt a rendőrbíróság vétkesnek találta a kihágási törvény 43. szakaszába ütköző kihágásban és ezért 300 pengő pénzbüntetésre ítélte. A megokolás szerint Egyed Zoltán bemondása alapján történt, hogy Dupont helyett Toutain neve került a detektív jelentésébe és Dupont, a tulajdonképpeni botrányokozó elutazhatott Budapestről. Dupont ellen különben tovább folyik az eljárás. Egyed Zoltán fellebbezett.

Budapesti Hírlap, 1932. július 21.

Arcanum Digitális Tudománytár