Szászrégen, Dedrádi utca, 1900 körül

Szászrégen, Dedrádi utca (Zeplingergasse), 1900k.

 

Jegyző és bíró véres összeütközése

Szászrégenből táviratozzák a Magyar Távirati Irodának:

Gyulay Ödön dedrádi községi jegyző ma délelőtt kilenc órakor Scherer Mihály községbírót a községházában revolverrel meglőtte. A golyó Scherernek a lágyékába fúródott. Gyulay ezután futásnak eredt. Csakhamar köztudomásra jutott a községben a merénylet és a lakosság Gyulay keresésére indult. A szántóföldeken fogták el Gyulayt. Megkötözték és Scherer lakásának kapufélfájához erősítették, majd agyba-főbe verték. Orth segédjegyző igyekezett őt a parasztok kezei közül kiszabadítani, de szintén pórul járt, mert a feldühödött nép őt is életveszedelmesen összeverte. Gyulay Ödön jegyző és Scherer Mihály községbíró között már régen ellenséges a viszony. A tavalyi segédjegyző-választáskor élesedett ki köztük az ellenségeskedés.

1905.

(Dedrád Szászrégentől északra fekvő község)

 

Manapság: