Az újpesti veszedelem, 1897.

Az újpesti kikötő a múlt század elején.

 

Az újpesti kikötő a múlt század elején. Jól felismerhető a hajóállomás vendéglője.

 

Az újpesti veszedelem.

 

Hirtelen jött a csapás Újpestre, egy éjszaka és szinte megbénította az embereket, akik most kétségbeesetten védekeznek, emberi erőt túlhaladó buzgalommal iparkodnak gátat emelni, hogy a város belsejéről elhárítsák a veszedelmet. Az éjszakai hirtelen jött gátszakadás következtében víz alá került Újpestnek az a része, amely a váci országút és a Duna között van, az újpesti hajóállomástól fölfelé egész Káposztásmegyerig. A Danubius s a Nicholson és az újpesti hajógyárak már tegnap vízben állottak és a földszinti műhelyekben be kellett itt mindenütt szüntetni a munkát. Egyes épületek, mint például a kikötőnél levő Grósz-féle vendéglő annyira a víz alatt van, hogy a teteje is alig látszik ki belőle. Padok, székek úszkálnak a vízzel elöntött udvaron, lakói pedig már rég kiköltöztek onnan.

Komolyabb baj tegnapig Újpesten nem volt, a gátszakadás következtében azonban ma már víz alá került a Löwy-féle fűrészgyár, a Leiner-féle enyvgyár, a Weisz-féle bőrgyár, a Fuchs-féle bőrfestőgyár, a Schreiber és Ehrenwald-féle faraktár. El van ma már öntve a Madách utca és a Kinizsi utca. Pedig a Madách utca oly magasan fekszik, hogy eddig a legnagyobb tavaszi áradások alkalmával sem került az víz alá. A Wolfner utcában hangyamódra dolgozik a sok munkás, hogy az újabban emelt gátat megerősítsék. Attól tartanak, hogy a legkisebb szélvész képes lesz a hullámokat áthajtani e gáton. A veszélyeztetett pontok mindegyikén egy-egy községi tisztviselő vezényli a munkásokat, akiknek nagy szükségük van a biztatásra, mert a nehéz munkát nem szívesen teljesítik.

Legkritikusabb a helyzet a vízművektől a Megyeri csárdáig terjedő részen. A víz már csaknem egyenlő magasságban van az országúttal. Rákospalotai munkások százával dolgoztak ott tegnap éjjel, akiket azonban erőszakkal kellett munkára kényszeríteni, dacára, hogy a veszedelem Palotát is erősen fenyegeti. Ivánka Pál főszolgabíró, aki éjjel-nappal a veszedelem színhelyén van, csendőrökkel hajtatta a palotaiakat munkára. Igen sokan közülök mindazonáltal a közeli falvakba szöktek, ezeket karhatalommal hozatta be a szolgabíró. A vízművektől a megyeri csárdáig terjedő részen van az újpesti telep, ahol többnyire munkások laknak. Ha még öt centiméterre emelkedik az ár, e telepet menthetetlenül elborítja. Víz alatt van a gróf Károlyi Sándor-féle szántóföldek egy része is. Itt urasági munkások dolgoztak az árvédelmi munkálatokon, de abba kellett hagyniok a gáttöltést, mert a friss szántásba igen mélyen besüppedtek emberek, lovak.

Estefelé a gödi és sződi téglagyárak is víz alá kerültek. Ivánka Pál főszolgabíró este hat órakor a fővárosi rendőrségtől kért felügyeletet a munkások mellé, mire Bockelberg rendőrfelügyelő vezetése alatt 25 gyalog- és 6 lovasrendőr ment ki Újpestre. Ezek vigyáznak mindenfelé, hogy a munkásokat összetartsák. Délután öt órakor már be kellett a kocsiközlekedést a váci országúton szüntetni. A vízműtelep egyelőre nincs veszélyben, a Duna felé eső részen ugyan már beszivárog a víz, de azért imminens veszély itt nincs. Legföljebb ivóvizünk lesz kissé iszapos.

A fővárosból ezrével tódult a kíváncsi közönség ma délután Újpestre, mindenki az árvizet akarta látni. A rendőrség azonban senkit sem engedett közel.

Pesti Napló, 1897. augusztus

Arcanum Digitális Tudománytár