A hűvösvölgyi villamosvégállomás

A hűvösvölgyi végállomás a múlt század elején. Balra a Balázs-vendéglő.

 

A budapesti közúti vaspálya társaság zugligeti vonalából kiágazólag a Lipótmezőre és a Hidegvölgybe vezető villamos közúti vasútvonal terveit a társaság elkészítette és ma bemutatta a tanácsnak. A társaság a vasutat a Hidegkúti úton kívánja megépíteni, hogy így az érdekeltek forgalmi igényei minden irányban kielégítve legyenek. A tervezett vasútvonal a lipótmezői tébolydáig műszaki nehézségek nélkül létesíthető, innen kezdve azonban az úttesten szabályozási munkálatok eszközlendők, s kisajátítások is keresztülviendők, hogy a szükséges területek a vasút céljaira átadhatók legyenek, minélfogva a társaság a tanácsot a szükséges szabályozási s illetve kisajátítási műveletek keresztülvitelére kéri.

Az új vonal a Közúti Vaspálya Társaság zugligeti vonalából kiágazva két vágánnyal kanyarodik a tervek szerint a Hidegkúti útra, amelynek két oldalán, az árok szélétől két-két méternyi távolságban azzal párhuzamosan halad. A lipótmezei országos tébolydánál vágánykapcsolás van tervezve, innen folytatólag a még ki nem épített út mentén az árokkal párhuzamosan tervezték a vonalat a végállomásig, mely egyúttal a tervezett új népliget végállomásául fog szolgálni.

A vasút szabványos nyomtávolságú, az alkalmazott legkisebb ívsugár ötven méter, a legnagyobb emelkedés 47,4 °/°° . A vasút munkavezetéke az út két oldalán levő árok szélei mellett fölállított oszlopok közé feszített keresztsodronyra van függesztve, míg a tápláló vezeték ezen oszlopokra van elhelyezve.

Pesti Hírlap, 1896. aug. 1.

Baleset az Erzsébet-hídnál, 1934.

Baleset az Erzsébet-hídnál, 1934.

 

Megdöbbentő közlekedési szerencsétlenség történt szerdán délelőtt az Erzsébet-híd budai hídfőjénél. Egy 27-es villamos összeütközött a 44-es villamossal. Mind a két villamos teljes sebességgel haladt és amikor egymás közelébe értek és a kocsivezetők észrevették a veszélyes helyzetet, hirtelen fékezni akartak. A fékezés azonban már alig tudta csökkenteni a villamoskocsik sebességét, a karambol megtörtént és súlyos következményekkel járt. A kocsiban ülők lezuhantak a padokról, másokat pedig a bezúzódott ablakok üvegcserepei sértettek meg. Az összeütközés következtében súlyosabban megsebesültek: Hartmann József 48 éves ügynök, Göck Rezsőné, egy gépész 45 éves felesége, Göre Imréné 33 éves segédházfelügyelőnő és Borbás Adolf 57 éves nyugdíjas MAV-tisztviselő, akiket a mentők részesítettek elsősegélyben. A 27-es és 44-es villamos is megsérült. A villamosösszeütközés ügyében pedig a rendőrség megindította a szigorú vizsgálatot.

Friss Újság, 1934., augusztus 30.

Arcanum Digitális Tudománytár