Buda látképe a Kálváriahegyről

Buda látképe a Kálváriahegyről, J. Balzer metszete, 1780k.

 

Rupp Jakab 90 évvel későbbi leírása a kálváriáról:

A ferenciek kolostorán túl Óbudára menet balra a Kálváriahegy emelkedik. Tetejére a város belsejéből számos kápolnácska, úgynevezett „statio” jelöli az utat, a jezsuiták alatt, kik a hegyet bírták és Szent Józsefről nevezték, négy kápolna állott itt: „a Szt. Kereszt”, „A fájdalmas Anya”, „Krisztus Sírja” és a „Szt. József” tiszteletére és neve alatt. Végre van még egy mecset Gyül Baba (Rózsa atya) török dervis tiszteletére, melyet mohamedán dervisek mint búcsújáró helyet még most is látogatnak minden évben. A keresztény kápolnákat leginkább nyilvános könyörgésekkor és a nagyböjt szombatjain látogatja a lakosság.

Manapság: