Buda 1470 körül

Buda 1470 körül. Fametszet Hartmann Schedel Világkrónikájából.

Sokakban az a kép él a középkorról, hogy minden egyes nap megállás nélkül dolgozni kellett a szegény embereknek és szomorúan, a legnagyobb nyomorban tengették napjaikat. Csak egy adalék ennek a képnek a hamisságához: az ünnepeket a zsinatok szabályozták, a középkor végén az 1493. évi esztergomi zsinat írta elő a Magyarországon megülendő ünnepeket. Ünnep volt az 52 vasárnap, a Mária-ünnepek, a nemzeti szentek, a helyi egyházak védőszentjeinek ünnepei, karácsony 3, húsvét, pünkösd 2-2 nap. Az év munkanapjainak száma mindössze 250. Ebben az időben Angliában 263 a munkanapok száma, Franciaországban 293!

Zolnay László sokat foglalkozott a magyar középkor hétköznapjaival. Nagyon olvasmányosan ír arról, hogy milyen gazdag volt ez a kor a vigalmakban, táncban, mulatságokban, szórakozásokban.

A metszet „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben” című sorozatban jelent meg, Morelli Gusztáv munkája.

 

A Mátyás-templom tornya az 1380-as években leomlott, Mátyás építtette újjá 1470 körül.