Az Oroszlán-szikla, 1926.

Buda, Oroszlán-szikla, az elkészülte után, 1926.

 

Glück Frigyes 1926-ban megbízta Markup Béla (1873-1945) szobrászt, hogy a Gugger-hegyi sétaúton lévő oroszlánkövet faragja valóságos oroszlánszoborrá. A szobor talapzatára a Nemzeti Hiszekegy szövegét véste. Más források szerint a mellette felállított kőpad támlájára került a vers. A költségeket Glück Frigyes állta.

A fénykép a Tolnai Világlapjában jelent meg.

Arcanum Digitális Tudománytár

 

Manapság:

A tabáni népiskola épülete, a tabáni volt községháza

A tabáni népiskola épülete, a tabáni volt községháza, mely nemsokára lebontás alá kerül. A Tolnai VL felvétele.

 

A képen két épületet láthatunk, a Szarvas tér 9. és 8. számúakat. Mindkét ház a város tulajdonában volt, az általam talált információk szerint iskola, elöljáróság, bírói lakás, bíróság, anyakönyvvezetőség, üzletek, bírói lakás volt benne. Katolikus és ortodox rácok telepítették be a Tabánt, a katolikusok a Duna mellett, az ortodoxok feljebb. A két városrészt pont a Görög utca, a képen jobb oldalon lévő utca választotta el. Az ortodoxoknak is volt városházuk, az utca végén, a templomuk közelében. A Tabán Buda külvárosa volt, 1743. óta saját bírósága volt külön rác bíróval is. A hátsó épület timpanonjában Buda város címere jelezte, hogy középület volt.

 

A tizenkettes bíró háza

 

Mióta az Eskü téri híd fölépült, a Tabán városrész is gyökeres változáson ment át. A hatalmas föltöltés miatt sok ősi viskó eltűnt, s mert a főváros nagy darab területet kisajátított, hogy villáknak adjon helyet. A múlt hetekben az új elemi iskola számára leromboltak egy egész sereg apró házat s ha a monumentális épülettel készen lesznek, bontócsákány alá kerül a hajdani városháza is, amely most iskolául szolgál. Ennek a háznak nevezetes szerepe volt a múlt század derekán. Benne székelt a mindenható tabáni bíró, aki irgalom nélkül lehúzatta azt a mészárost és kereskedőt, akinek a fontja néminemű hiányosságot mutatott. A rendes porciója tizenkét pálca ütésből állott, el is nevezték tizenkettes bírónak. Az egyik bíró a negyvenes éve elején egy nemesembert veretett el a tulajdon mészárszéke előtt, meg is gyűlt miatta a baja, de József nádor, akinek kedves embere volt, megmentette a veszedelemtől. A régi városházának erkélyén az 1810. évi tűzvész emlékezete van megörökítve, mely alkalommal négyszáz ház esett a lángok martalékául. A tűz a Horgony utca egyik kádárműhelyében támadt s végigsöpörte az egész Duna sort a vízivárosi kapucinus templomig, ahol a szerzetes atyák teljes templomi ornátusban mentek elébe. A veszedelem nem is harapódzott tovább.

A ház erkélyének két oldalán egy-egy tábla van s azokon a következő felírás:

Das Feuer raffte 400 Häuser ins düstre Grab den 5. Sept. 1810.
A tűz 400 házat döntött a zordon sírba 1810 szept. 5.-én

Erzherzog Joseph rief aus der Asche Tabán zur Blüthe zum daseyn mich.
József főherceg a hamuból virulásra keltette a Tabánt és életre engemet.

Tolnai Világlapja, 1904. évf.