Életmentők a tabáni árvíz idején, 1875.

A Mauksch-ház a Tabánban, a Fő utcán, a régi Döbrentei tér helyén, 1875.

 

Életmentők

A budai felhőszakadásról és annak pusztításairól az első kerület igazgatósága részletes jelentést nyújtott be a polgármesternek, terjedelmesen rajzolva a borzasztó katasztrófa pusztításait. A jelentés fölsorolja azokat is, kik a legnagyobb veszedelem idejében saját életük kockáztatásával siettek fenyegetett embertársaik életének megmentésére, így Fleischmann Ignác zabkereskedő a krisztinavárosi „Nádorhoz” címzett, vízzel egészen megtelt ház földszintes lakásaiból lepedő segítségével hét embert az első emeletbe kimentett. Folner Jakab vendéglős egymaga a „Nádor”-nál három embert a vízárból kiszabadított. Grabois Károly a budai lóvonatú vaspályaállomás főnöke a vízár által már jó távolba sodort szobaleányt a legnagyobb veszélynek közepett kiszabadított. Babits Jakab koronaőri hadnagy 30 koronaőrrel már a vész kezdetén a veszélyeztetett Attila utcába sietett és csónak segélyével számos emberéletet mentett meg a bizonyos haláltól. Pleyer Ede ügyvéd két koronaőrrel a Virág utcai és Attila utcai házakból életének kockáztatásával több emberéletet megmentett. Szabó József orvostudori jelölt, Petkó csavargőzösi vezénylő, Müller Lajos, Spitznagel Péter, valamint egy honvédzászlóaljbeli Ráth Mór nevezetű honvéd, együtt az 567. sz. tabáni házból 26 embert mentettek ki. Schung Ferenc és Antal testvérek az Attila utcai 656. sz. ház lakosait kiszabadították. Catry svábhegyi fogaskerekű vaspályai igazgató személyzetével a krisztinavárosi állomáson volt vagy száz főre menő embert intézkedései által a veszedelemtől megóvta, és végre Radányi gőzhajózási kapitány, Bogisits István, Pejakovits Szilárd, Gertol János és Schlezák Ferenc az Attila utcában veszélyeztetve volt lakosok segítségére siettek, s több embert a vízbefúlástól megmentettek. Működtek közre még többen is, mint például Bartel, ki a Csekeő-féle házból Malesevits ügyvéd nejét és még másokat csónakon kimentett, valamint egy ismeretlen nevű fürdőszolga, de fájdalom, mindkettő a Rácfürdő alatt elvonuló Ördög-árok boltozatának bedőlése alkalmával a lábuk alatt beszakadt boltozattal együtt a vízár által elragadtatván, annak áldozatai is lettek.

Fővárosi Lapok, 1875.

Arcanum Digitális Tudománytár