Homokbálványos, Sima Gyermanovits kereskedése

Homokbálványos, Sima Gyermanovits kereskedése

 

Homokbálványos (azelőtt Bavaniste).

Torontál vármegye határán fekvő nagyközség. Házainak száma 1324, lakosaié 6841, akik leginkább szerb ajkúak és gör.-kel. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Már a középkorban is Bálványos néven említik az oklevelek. Az elpusztult Keve vármegyéhez tartozott. 1412-ben még néptelen puszta volt, midőn Zsigmond király Keve városának adományozta. És mikor Zsigmond 1428-ban Keve városának új kiváltságokat ad, már önálló helységként szerepel. Az 1453-55-ben Keve város részére kiállított megerősítő levelek ismét pusztának mondják. Az 1717. évi kamarai jegyzékben két íly nevű helységet találunk a pancsovai kerületben egymás mellett, Malo-Balvaniste néven négy és Veliko-Balvaniste néven 30 házzal. Az 1723-25. évi gróf Mercy-féle térképen Palfsanista alakban, pusztaként van megjelölve. A Duna-völgyi Határőrvidék területének kiterjesztésekor, 1765-68-ban a német-szerb határőrök letelepedési helye lett. II. József császár első dél-magyarországi körútja alkalmával, 1768. máj. 6-án érkezett Homokbálványosra, honnan másnap Beresztóc felé vette útját. A császár a piactér sarkán levő Stojanovics-féle házban töltötte az éjszakát. Az 1788. évi török hadjárat alatt a törökök megtámadták a falut és kifosztották. 1873-ban Temes vármegyéhez csatolták. Jelenleg Deszpinics Áronnak, Abelsberg Lajosnak, Huber Frigyes örököseinek és Dinusz Jánosnak van itt nagyobb birtokuk. A lakosok önkéntes tűzoltó- és olvasóegyesületet tartanak fenn. Van itt két pénzintézetnek fiókja és egy gőzmalom is, mely utóbbi a Harich Schmidt és Társai cégé. A gör.-kel. templom 1776-ban épült. 1873-ban 170-en haltak itt el kolerában. A községhez tartozik Stefánia-udvar és Deszpinicstanya. A mai Homokbálványos és Kevevára között feküdt Szkronovetz falu, melyet Zsigmond király 1412-ben szintén Keve városnak adományozott. Ekkor még csak puszta földterület volt, 1428-ban azonban már királyi helység. Az 1435-1440. években kelt oklevelek falunak mondják.

 

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai, Temes vármegye.

 

Manapság: