A Fővárosi Orfeum

A Fővárosi Orfeum a Nagymező utcában 1910 körül

 

Az új színházépület megnyitásáról szóló tudósítás:

Somossy-mulató

Így hívják azt a fehér, arannyal áttört gyönyörű színházat, amely a Nagymező utcában, a régi Orfeum helyén kelt ki a földből rövid néhány hónap alatt. Közel egymillió forintos költségvetéssel építette a Felner és Hellmer cég, amelynek nevét ezidő szerint már körülbelül hatvan szebbnél-szebb színház hirdeti Európa különböző részeiben. Az új mulató a könnyű, ledér múzsát szolgálja, de programja szerint ki van belőle zárva minden durvább tónus, s ez okból küszöbölték ki a címéből is a már kissé rosszhírű „Orfeum” elnevezést. Ma volt az új mulatóhely főpróbája meghívott közönség előtt, mely színültig megtöltötte a páholyok plüss „fautenil”-jeit, a földszint sűrű széksorait, s tarka csoportokban hullámzott föl-alá az első emelet kápráztató páholyfolyosóján, a második emeleti buffet vastag, erős, szőnyegein, a táncteremnek is beillő télikertben. Mindenki gyönyörködve szemlélte a mulatságoknak ezt a gyönyörű csarnokát, amely a világváros Budapestnek igazán díszére válik. A megnyitóest programja azt a reményt kelti bennünk, hogy az új mulató vezetői kellő tekintettel lesznek az intézet magyar szellemére is. A Rosenzweig Vilmos víg, magyaros ouverture-je után egy kardos, díszruhás fiatal színész nagy lelkesedéssel deklamálta el egy álnevű szerző szép prológját, mely nemcsak jókedvű, de nagy mértékben hazafias is. Mosolygó képekben jelennek meg előttünk a könnyű múzsa kedveltjei: az énekesek, a chansonette-énekesnők, a kaucsukemberek, a zenei clown-ok, a bécsi humor képviselői s végül a Szózat hangjai közben mutatkozik be egy fehér ruhás leány s néhány frakkos úr, a mulató jövendőbeli személyzete. A társulat nagy lelkesedéssel énekelte el a Szózatot, s a közönség szívesen tapsolta meg a szép tablót. Ezután egész sor különböző produkció következett s végül bankettre gyűltek a meghívott vendégek az új intézet téli kertjében. Ezzel a Somossy-féle mulató át van adva hivatásának, s a negyedik színház tervezői példát vehetnek, mint kell csöndben és fölösleges késedelmek nélkül megalkotni egy új és fényes intézetet.

 

Pesti Napló, 1894. március 17.

Arcanum Digitális Tudománytár