A Rákos-patak áradása, 1901.

A Rákos-patak Rákoscsabán a múlt század elején

 

A Rákos-patak kiöntése.

 

A főváros külső területén nagy kárt okozott a Rákos-patak, amely a hirtelen olvadás és a több napos esőzés következtében erősen megdagadt s tegnap este kiöntött. A veszedelem a Szent László úton támadt, a 95. számú Horvát-féle ház előtt, ahol a patak vize átszakította az államvasúti töltést és a saját gátját, aztán ellepte az utca jobboldali részét. A házak a 95. számtól a 25-ig méter magasságban víz alá kerültek, a Telep utcát, a Rákos-patak utcát és az Erzsébet királyné útjának egy részét hasonlóképpen elárasztotta a víz. Mátrai VI. kerületi elöljáró, Heuffel építési igazgató, Szilágyi és Keleti fővárosi mérnökök ma reggel a veszedelem helyére siettek s intézkedtek a mentésről. Az elárasztott házakból kiköltöztették a lakókat, a szegényebbeket a főváros költségére. Segítségül hívták a tűzoltóságot, a rendőrséget és az utászokat. Fél század utász egy főhadnagy vezetésével ma dél óta a töltés kijavításán dolgozik. Ma késő este átszakította a víz a Szent László út bal oldali részét védő gátat is. Éjjel fáklyafény mellett dolgoznak a katonák. A Rákos-patak nagy veszedelmet okozott a X. kerület külső telkén, továbbá Pécelen, Rákoscsabán és Rákoskeresztúron, ahol szintén kilépett medréből s elárasztotta a határt. Csabán még az országutat is elöntötte a víz és Pécelen elsodrott egy hidat. A piszkos áradat, amely egyre ömlik a Szent László úti szakadáson, kerítések romjait, hídfákat, sőt megfulladt háziállatokat is hord a hátán, ami azt bizonyítja, hogy a Rákos felső folyásán nagyobb baj is volt. A patak a külső Váci úton is keresztül megy a Danubius-gyár közelében, a Podvinecz- és Heiszler-gyár mellett. A víz az országút alá épített alagúton folyik keresztül s az Ördög-malomnál a Dunába szakad. Ezt a rövid alagutat betömte a jégzajlás s a patak vize elárasztotta a Váci út jobb oldalát. Olyan mély tó képződött nagy darab területen, hogy a benne lévő fáknak csak a koronája látszik ki. A szomszédos gépgyárat a magas tűzfal védi az elárasztástól. Az alagút fala nem bírta ki a hatalmas nyomást s ma beszakadt, amire a Váci út jobb oldalán vagy húsz négyszögméternyi területen besüppedt a föld s a villamossínek a levegőben lógnak. Emiatt a villamosvasúti közlekedést csak átszállással tarthatják fönn. Az úttest annyira megrongálódott, hogy egy heti munka kell a kijavítására.

Az ország összes folyóvizei is erősen megnőttek és számos helyen árvizet okoztak. A Duna a fővárosban szintén emelkedik. A zavaros áradat nagy gyorsasággal sodorja lefelé a jégtáblákat, aminek tömérdek nézője van a két parton. A Ferenc József rakodóparton veszedelem fenyegette a halászbárkákat, de végre mégis biztosságba helyezték őket. Az Eskü téri híd talapzatát összeépített jégtörők védik. Mivel az áradás alkalmasint rohamos lesz, a fővárosi mérnöki hivatal megtett minden előkészületet, hogy szükség esetén elzárhassa a zsilipeket s megkezdhesse a csatornák szivattyúzását. Ipolyságról táviratozzák, hogy az Ipoly erősen megáradt és sok helyen kilépett medréből. Ipolyság nagy része víz alá került. Szécsény és Kovácsi községeket, mint Balassagyarmatról táviratozzak, két napi munkával töltéssel látták el s igy megmentették. Több falu veszedelemben van. Gyarmatra már harmadik napja nem érkezik a posta. Losonc és Aszód felé csak ma közlekednek átszállással a vonatok. Több helyen a vasúti töltést igazítani kell. El van rombolva a vasúti töltés Mohora és Nándor között 40, Mácsa és Tótgyörk között 40, Trázs és Nagyszécsény között 20, Ipolyság és Korpona között 20, Litke és Károsszakál között 450 méternyi hosszúságban.

 

Budapesti Hírlap, 1901. március 7.

Arcanum Digitális Tudománytár