Pfeffer Ignác Dunafürdője Pesten

Pfeffer Ignác Dunafürdője, Feldunasor 8. (ma József Attila u. 2.) 1837. Gróf Vasquez Károly rajza.

Buda és Pest városának kellemetességeit és közhasznúságait különösen szaporítják a fördőhelyek. Budán ugyan a kénköves meleg fördők, melyek egynéhány esztendők óta kicsinosíttattak, különös emlékezetet érdemelnek, ú. m. a Császár-fördő, mely nemcsak fürdésre, hanem ivásra is vagyon alkalmaztatva, az Ugró-fördő, a Rácfördő, a Rudas-fördő, melyben nemcsak tiszta meleg víz, hanem Duna vízzel keverhető csinos fürdők találtatnak, a Sáros-fördő, mely a többit melegségére nézve jóval felül haladja. Pesten pedig a Diana-fördő, mely az új városban a Dunához közel, oly díszesen vagyon felállítva, hogy csinosságára nézve minden külföldi fördőintézetekkel vetekedhetik, ez tiszta Dunavíz fördővel kedveskedik, a Rumbach-fürdő, mely a város erdőcskéjében, kellemetes fák és kertek között, mint valamely szabad tájon, tiszta levegőjével és melegített vasas vizével a test erősítésre ajánlja magát, de különös figyelmetességet érdemel az újonnan megnyitott Vasas fördőintézet, mely mintegy a város közepén, a Hatvani kaputól csak egy párszáz lépésnyire, a Thereziavárosnak Nyári utcájában Gamperl András kereskedő úrnak 215. szám alatt lévő házi kertjében találtatik. Ezen vasas víz nemcsak a fürdésre, hanem az ivásra is alkalmaztatik és minden belső gyengeségekről, gyomorgörcsökről, reszketegségekről, asszonyi nyavalyákról, szélütésekről, s egyéb inak és belsőrészek elgyengüléséről igen hathatos orvosi szernek találtatott. Vannak ezen fördőháznál igen csinos fördőhajlékok, vagyon kellemetes kert, vagyon étellel-itallal szolgáló intézet is. Az orvosi vizsgálás szerént alkotórészeire nézve sok németországi érces és orvos vizeket meghalad.
Hazai és Külföldi Tudósítások, 1827.
__

A Diana-fürdő épülete helyet adott kiállításoknak, hangversenyeknek, előadásoknak.

__

Pest, május 14-én.
Borzasztó éj után borzasztó napra virradánk! Tegnap este 7 órakor megkezdetett Pest bombáztatása s szünet nélkül folyt éjfélig. Irtózatos golyók, bombák, rakéták, pelotontüzek egymásra röpültek, s a szép és virágzó Lipótváros nagy része ma rom! A Redout, Német ideiglenes színház, lipótvárosi kat. egyház, Dunafürdő, Emmerling-hotel, Angol királyné teljesen leégvék. S ezenkívül mennyi magános ház! Alig van utca, melyben 1-5 házig semmivé ne volna téve, s alig van ház, mely bombanyomot ne hordana magán!
A lakosság nagy része a Városligetben virrasztott, kétségbeesetten, kulcsolt kezekkel imádkozott átkot a nem ember fejére, ki a szép várost legszebb ékeitől akarja megfosztani! A város égett… Félkör alakban elterjedett lángja megvilágosítá a környéket, s a nézők nem tudták, kinek vagyona ég, kit fog a hajnal koldusnak találni! És ma reggel – minő látvány vala ez – a romok közt, aljában a leégett házaknak, hidegen járkál a nép. Vizsga szemekkel néz meg mindent, mintha a leszámolás óráját várná, hogy akkor semmivel se maradjon adós.
Pesti Hírlap, 1849. május 15.

Arcanum Digitális Tudománytár

BFL XV.16.d.241/2 (1-6); BFL XV.16.d.241/cop3 (1-4, színes másolat, előlapok nélkül); BTM 603.1., 4., 5. (rossz állapotú); BTM ltsz.n.; ELTE EK Ge ivr 2022 (egybekötve); FSZEK Bf 769/73 (rossz állapotú, hiányos); MFT ltsz.n.(1–7!); KÖH 14062–14063 (csak előlapok, térkép nincs); OSZK TM 817

 

Manapság: