Rendszabályok a budapesti Lánczhidat illetőleg, 1849.

A hídon Pest és Buda között, Rohbock Lajos rajza alapján metszette J. M. Kolb., 1860k.

 

Rendszabályok a budapesti Lánczhidat illetőleg.

1. Gyalogoknak csupán az oldal- vagy gyalogúton szabad járniok, éspedig egyik partról a másikra mindig a jobbik félen, hol a vámházban a vámjegyek is váltandók számukra.
2. A kocsiúton járnak teherhordó vagy állathajtó gyalogok, mindennemű járművek és állatok, éspedig egyik partról a másikra mindig a bal szélen, hol a vámházban a vámjegyek is váltandók számukra.
3. A vámháznál nem váltatik pénz. Az átkelők ne terheltessenek a vámjegyzéki járandóságot aprópénzben készen magukkal hozni.
4. Az átkelők kötelesek a váltott vámjegyeket a túlsó parton a vámjegyszedőnek átadni, vagy ha ezt nem tennék vagy nem tehetnék, a vámot még egyszer megfizetni.
5. Minden szerencsétlenség és rendzavarás megelőzése végett a hídi kocsiúton szorosan megtartandó az átkelési sor és más kikerülése akár kocsival vagy egyéb járművel akár lóháton, valamint a kocsi- vagy gyalogútoni tartózkodás is tilos.
6. A dohányzás és bármíly fedetlen égő holminak vitele a Lánczhídon keményen tiltatik.
7. A vámjegyek meghamisítása, vagy bármíly egyéb, a lánczhídoni vámjog megrövidítésére vagy kijátszására célzó csalárdság kemény büntetés alá esik.

Kelt Buda-Pesten, 1849. november 20-án, a Lánczhíd megnyitása napján
A városi hatóságok által.

(A 3. pont ellentmondást tartalmaz, nyilvánvalóan fordítási hibából eredően.)