A szombathelyi Bagolyvár

A szombathelyi Bagolyvár

Szombathely határában áll egy kisebb kastély, ha úgy tetszik, nagyméretű villa, a Bagolyvár. A kézikönyvek többsége a sajátos épületről mindössze annyit ír, hogy azt Czvitkovicz Károly „hadbiztos” építtette 1851-ben.
Az építésről eredeti irat vagy terv nem áll rendelkezésre, ezért érdekes, és – adatainak viszonylagos bősége és az írás szerzőjének személye miatt – a kézikönyvek sommás megjegyzésénél hitelt érdemlőbb Bodányi Ödön, Szombathely város főmérnöke 1911-ben megjelent cikke, amely az épületről a következő történetet meséli el:
„Szombathely egyik legékesebb és legszebb épülete a város délnyugati végén a domboldalban kiesen fekvő Bagolyvár kastély, dr. Sarlay Ferenc kir. curiai bíró tulajdona. A kastély határozott jelleggel, széles tornyos angol stylusban épült. Szcitkovits Károly szombathelyi polgár építtette a múlt század negyvenes éveiben. Nagybátyja állítólag jézusrendi szerzetes volt és később püspök lett Amerikában. Onnan küldötte a kastély tervét
s küldözgette a pénzt az építkezéshez, amely ennélfogva lassankint részletekben haladt. A kastély 1848-ban már állott, tornyán a bagollyal és e felirattal: «Isten, áldd meg a magyart.»”
A romantikus, már-már meseszerűnek tetsző história a közelmúltban a jelen szerzőnek az Egyesült Államokban tett tanulmányútja során további részletekkel gazdagodott, és vált ezáltal hitelesebbé.
Kiderült ugyanis, hogy élt a múlt században egy Czvitkovicz Sándor nevű ember, aki Szombathelyen született, szerzetes lett, és Amerikába vándorolt ki. Feltételezzük, hogy személye a fent idézett Czvitkovicz Károly amerikai rokonával azonos.

Sisa József: A szombathelyi Bagolyvár és amerikai építésze, részlet.

Manapság: