Szászváros, főpiac és templom

Szászváros, főpiac és templom, Rohbock L. rajza, J. Poppel metszése.

Szászsebesről az országúton, mely a Maros szép völgyében nyugatra kanyarodik Magyarország s nevezetesen Temesvár felé, tovább haladunk, s egy-két óra alatt Szászvárost érjük el. Ez a hasonnevű szász szék fővárosa s a II. Endre király által a szászoknak adott kiváltságlevélben megjelölt legnyugatibb pontja a szászok földjének. Szintén csinos városka, melyben nemcsak szászok, de magyarok és oláhok is összesen 4200 laknak. A magyarok a reformált vallást követik s Szászvároson algimnáziumuk van. A város tágas piacán két templom van; az egyik magas, de már omlatag kőfalakkal és két toronnyal van megerősítve, ez az evangélikus szászoké. Szászvárost, úgy mondják 1200-ban építteték föl s német nevét (Broos) szent Ambrozius tiszteletére épült ősrégi templomtól származtatják.

Hunfalvy: Magyarország és Erdély eredeti képekben, 1860k.

 

Ma így néz ki: