A Pesti Vigadó, előtte Rémi Róbert kioszkja

A Pesti Vigadó, előtte Rémi Róbert kioszkja. . A szobor 1893. áprilisában lett felállítva, Rémi pedig 1896. október végéig volt a kioszk bérlője. A kép e két időpont között készülhetett.

 

A titkolódzó bizottság.

Mint tudjuk, a közgyűlés nem fogadta el a tanácsnak ama javaslatát, hogy a vigadói kávéházat és a Vigadó előtt levő kioszkot Hangi Józsefnek, az előbbi bérlő üzletvezetőjének, az utóbbi időben pedig üzlettársának adják bérbe, hanem elrendelte, hogy néhány jóhírű kávést hívjanak fel ajánlat beadására. Annak meghatározásával, hogy kik legyenek azok, akiket ajánlat benyújtására felhívjanak, a Vigadóra felügyelő bízottságot bízták meg. Ez a bizottság ma Viola Imre tanácsos elnöklete alatt ülést tartott s négy kávést jelölt ki, de hogy kiket, az még egyelőre titok marad, mert a bizottság ülését bizalmasnak jelentette ki, és így a kijelöltek nevét nem sikerült megtudni. Annyi azonban minden titkolózás dacára is kiszivárgott, hogy a kijelöltek egyike Rémi Róbert józsefvárosi kormánypárti főkortesnek a fia, kinek kevéssel ezelőtt még kávéháza sem volt Budapesten s csak nemrég szerzett egy kávéházat, hogy a vigadói kávéházért mint kávés, ő is pályázhassék. Meglehet, hogy a többi jelöltnek hasonló érdemeik vannak, mint Rémi úr fiának, azért röstelli a bizottság a nevüket elárulni. A tanács és a közgyűlés kötelessége lesz e nepotizmus ellen tiltakozni, ha ugyan komolyan el vannak határozva, hogy a vigadói kávéház kipróbált üzletembereknek adassák bérbe.

Budapesti Hírlap, 1888. május 6.

___

Előleges jelentés

Mivel a fővárosi vigadó kávéházi helyiségei ma záratnak, van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a fővárosi Vigadó kávéházat és kioszkot a legfényesebben újonnan berendeztetem és a kávéházat f. é. november hó első felében megnyitom. Egyszersmind tiszteletteljesen kérem a Vigadó kávéház tisztelt törzsvendégeit az új berendeztetés által okozott ideiglenes zárás iránt elnézéssel lenni. Biztosítom a mélyen tisztelt közönséget, hogy fő törekvésem leend becses pártfogását a legfinomabb kávéházi italok pontos kiszolgáltatása által kiérdemelni. Kiváló tisztelettel

ifj. Rémi Róbert, a fővárosi Vigadó kávéház és kioszk bérlője.

Budapesti Hírlap, 1888. október 16.