Állami Középipariskola és a Technológiai Múzeum

Az Állami Középipariskola és a Technológiai Múzeum épülete az 1900-as évek elején, Budapest, József krt. 6.

A Budapesti Állami Közép Ipariskola tizedik tanévéről a jelentést Hegedűs Károly igazgató adta ki. A lefolyt tanév az intézet történetében igen nevezetes, mert az egyesített két testvérintézet, az Állami Közép Ipariskola és a Technológiai Múzeum állandó épülete elkészült. A jövő tanévben az intézet már a díszes és jól felszerelt új épületben fogja folytatni működését. A növendékek száma volt a lefolyt tanév végén 127, köztük 52 az első, 41 a második és 37 a harmadik évfolyamon. A két utóbbi tanfolyamra visszajött tanulók a szünidőt mindnyájan gyakorlatban töltötték. Az első évfolyamra jelentkezettek közt 41 végzett négy középiskolai osztályt. A műhelyi munkák a fokozatos haladás szigorú szemmeltartása mellett lehetőleg változatosak és sokoldalúak voltak. A tanulók, gyakorlati ismereteik szaporítása céljából ez évben is számos kirándulást tettek szaktanáraik vezetése alatt, megszemlélték a fővárosban és környékén mindamaz építkezési munkálatokat, épületeket, gyárakat, ipartelepeket, melyeknek megszemlélése rájuk nézve tanulságos lehetett. Az „irályképző kör” Komáromy Lajos tanár vezetése alatt működött dicséretesen, rendezve Vörösmarty-ünnepélyt és zárünnepélyt, mely alkalommal jutalmat kaptak a kör legbuzgóbb tagjai. A tanulók előmenetele dicséretes volt, mindössze egy tanulót kellett a tanfolyam ismétlésére utalni, 11-en pedig elégtelen osztályzatot kaptak egy vagy két tárgyból. Ösztöndíjat 39 tanuló élvezett, összesen 3429 frt erejéig. Az intézet végzett tanulóinak használhatóságáról tanúskodik az, hogy a lefolyt évben több gyáros fordult az intézethez, hogy ajánljon nekik a végzett tanulók közül. Az intézetnél szervezett rendkívüli szaktanfolyamok közül az építőiparosok téli tanfolyamának 61 tanulója volt négy évfolyamban, a gőzkazánfűtőkének és gőzgépkezelőkének három szakaszban 401, kik közül 387 nyert képesítést. Az intézetben 12 rendes, 6 rendkívüli tanár működött, a rendkívüli tanfolyamokon az építőiparosoknak 11 tanár, a gőzgépkezelőknek 6-an adtak oktatást. Az értesítőben nagy helyet foglal el a tananyag ismertetése. Hat különböző szakcsoport: az építészeti, gépészeti, két vegyészeti, fém-vasipari és faipari szak szerint képeznek építőmestereket, pallérokat, a tömegtermelő iparágak részére pedig előmunkásokat és művezetőket.

Fővárosi Lapok, 1889. július 26.
Arcanum Digitális Tudománytár