Rákoscsaba, Zrínyi utca

Rákoscsaba, Zrínyi utca, múlt század eleje.

 

Csaba (Rákos-), Pest-Pilis vármegyében, magyar falu, a Rákos vize mellett: Pesthez 1 1/2 mfd. 480 kath., 66 evang., 550 ref., 10 zsidó lak. – Kath., ref., evang. szentegyház; synagóga. Határának egy része homokos, de általában jó gabonatermő, bora elég kapós, rétjei termékenyek, s legelője egészséges lévén, sok juhot táplál. Vizimalmok. F. u. b. Laffert Antal.

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára, 1851.

 

Manapság: