Török imola Budán

Gül Baba türbéje, a távolban a Kálváriakápolna

 

 

(…) Képünk azon nyolcszögletű, faragott kövekből szilárdan épült, kupolás, kis török imolát ábrázolja, mely mindjárt a Császár-fürdő fölötti hegyen – a törökök által úgynevezett Szenvedések dombján – magaslik, jól művelt szőlők között. Ez emlék is pár százados és Budának törökbírta korszakából származik. Alatta piheni örök álmát az iszlám egyik ünnepelt szentje, Mohamed pasa, Gül baba, „a rózsák apja”, amint magát költeményeiben nevezé, mert ő igen istenes szentéletű költő volt. Minden évben, kivált a nyári hónapokban számos jámbor török zarándok jár el távol napkeleti országokból, nemcsak Törökországból, hanem Szíriából, Arábiából, sőt, Turkesztánból s Indiából is imádkozni e szent sírjához. Budán úgyszólván minden kisgyermek ismeri már e jámborokat és szó nélkül elvezeti a városházához, ahol a török templom kulcsa tartatik.

Belül a kisded imolában, mely legészakibb európai temploma az iszlámnak, mindenféle messze országokból hozott emlékek, fegyverek, kókuszdióhéjak, átlyukasztott kövek, szőnyegek stb. függenek a falakon, továbbá a szultán bécsi nagykövetének aranyrámába foglalt saját neve aláírása, mert néhány éve e státusférfiú is meglátogatá az imolát. Fenntartásáról is a bécsi török követség gondoskodik.

-y-n

1865.

Manapság:

Török mecset Budán

Török mecset Budán

A török uralom emlékeinek egyike hazánkban a budai József- vagy Kálvária-hegyen emelkedő, s a lefolyt századok viharaival dacolt kis mecset, melyben egy Gül Baba nevű török szent sírhantja mohosul. A mecset belfalzatán sok idezarándokolt török fölirata látható, van benne továbbá egy kőtábla török körirattal, egy fakard és szőnyeg, melyen a minden harmadik évben visszatérő török szerzetes arcra borulva és heves tagjártatások közt végzi szokásos imáit. Hammer-Purgstall véleménye szerint e mecsetet csak a törökök tartják – elég hibásan – Gül Baba temetkezési helyének, szerinte Kalailikof Ali pasa van itt eltemetve. A mecset építtetésének ideje a tizenhatodik század második felére tehető.

1857.