Török imola Budán

Gül Baba türbéje, a távolban a Kálváriakápolna

 

 

(…) Képünk azon nyolcszögletű, faragott kövekből szilárdan épült, kupolás, kis török imolát ábrázolja, mely mindjárt a Császár-fürdő fölötti hegyen – a törökök által úgynevezett Szenvedések dombján – magaslik, jól művelt szőlők között. Ez emlék is pár százados és Budának törökbírta korszakából származik. Alatta piheni örök álmát az iszlám egyik ünnepelt szentje, Mohamed pasa, Gül baba, „a rózsák apja”, amint magát költeményeiben nevezé, mert ő igen istenes szentéletű költő volt. Minden évben, kivált a nyári hónapokban számos jámbor török zarándok jár el távol napkeleti országokból, nemcsak Törökországból, hanem Szíriából, Arábiából, sőt, Turkesztánból s Indiából is imádkozni e szent sírjához. Budán úgyszólván minden kisgyermek ismeri már e jámborokat és szó nélkül elvezeti a városházához, ahol a török templom kulcsa tartatik.

Belül a kisded imolában, mely legészakibb európai temploma az iszlámnak, mindenféle messze országokból hozott emlékek, fegyverek, kókuszdióhéjak, átlyukasztott kövek, szőnyegek stb. függenek a falakon, továbbá a szultán bécsi nagykövetének aranyrámába foglalt saját neve aláírása, mert néhány éve e státusférfiú is meglátogatá az imolát. Fenntartásáról is a bécsi török követség gondoskodik.

-y-n

1865.

Manapság: