Török mecset Budán

Török mecset Budán

A török uralom emlékeinek egyike hazánkban a budai József- vagy Kálvária-hegyen emelkedő, s a lefolyt századok viharaival dacolt kis mecset, melyben egy Gül Baba nevű török szent sírhantja mohosul. A mecset belfalzatán sok idezarándokolt török fölirata látható, van benne továbbá egy kőtábla török körirattal, egy fakard és szőnyeg, melyen a minden harmadik évben visszatérő török szerzetes arcra borulva és heves tagjártatások közt végzi szokásos imáit. Hammer-Purgstall véleménye szerint e mecsetet csak a törökök tartják – elég hibásan – Gül Baba temetkezési helyének, szerinte Kalailikof Ali pasa van itt eltemetve. A mecset építtetésének ideje a tizenhatodik század második felére tehető.

1857.