Budapest, Gyár utca, Wodianer Albert báró háza

Budapest, Gyár utca (Liszt Ferenc tér), múlt század eleje.
A bal oldali palota (Gyár u. 12) Wodianer Albert báró háza.

 

Wodianer Albert, báró (idősb, kapriorai), főrendiházi tag, nagybirtokos, szül. 1818. aug. 13. Szegeden, a gimnáziumot szülővárosában és Pesten végezte, Bécsben a műegyetemet. Hosszabb külföldi utazásai után több évig tanulmányozás céljából Angolországban élt. 1867. szept. 28. a magyar éjszaki vasúthoz kir. biztossá neveztetett ki, hol e vasút államosításáig működött. 1869. a II. oszt. vaskoronarendet és 1870. a pápai szent György-rend középkeresztjét kapta. 1886. dec. 1. magyar bárói rangot nyert és a főrendiház örökös tagjává neveztetett ki. Meghalt 1898. jún. 17. Budapesten.

A m. tudom. Akadémiánál 1892. dec. 2. kelt végrendeletében 25000 forintra rúgó alapítványt tett néptanítók jutalmazására. — Cikkei a Magyarország Anyagi Érdekeiben (1865. Dohánykereskedésünk akadályai és előmozdítása. A magyarországi takarékpénztárak 1864-ben), a Gazdasági Lapokban (1865. 42. sz. Észleletek a kivitelre szánt magyarhoni dohánytermesztés tárgyában), a Budapesti Szemlében (Uj F. IV. 1868. A kamatláb).

 

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái