Közlekedési akadályok Budapesten

Budapest, Kerepesi út a múlt század legelején. Jobbra a Népszínház épülete

 

Közlekedési akadályok.

 

Aki Magyarországon az atlétikai bajnokságot akarja megszerezni, az menjen végig a József körúton, kezdve a Népszínháznál egészen az Üllői útig. Aki pedig valóban izgalmas utazást akar tenni, az a villámos vasúton utazzék ugyancsak a fönt jelölt úton, vagy a Hold utcából a Váci útig. Ez utóbbi vonalszakaszon valóban botrányos, életveszélyes akadályok mutatkoznak az egyik kanyarodásnál és tényleg csodaszámba megy, hogy nem gázolnak el naponként fél tucat napszámost.

Ajánljuk ez állapotot a rendőrségünk figyelmébe. Sehol a világon az új építkezéseknél annyi visszaélés, annyi közlekedési akadály nincs, mint Budapesten. Itt a pallérok borzasztóan grasszálnak és alig engednek egérutat a járó-kelő közönség számára. Az állványokkal, homok, tégla és egyéb építési anyaggal nemcsak az egész gyalogjárót, de sok esetben még a kocsiút harmadát, sőt felét is elfoglalják.

Az Újvilág utca a Kossuth Lajos utca sarkán naponkint észlelhető e visszásságok következménye. Lovas- és gyalogrendőrök egész csapata vonul ki anélkül, hogy rendet csinálhatnának. A közlekedés gyalogjárók számára életveszélyes, kocsik közül pedig ott csak teherkocsik közlekedhetnek, mert ezek ráérnek mindig 2-3 óráig egy egérútra lesni.

Még a Deák téri botrányos állapotokat akarjuk fölemlíteni és áttérni más, kisebb kaliberű akadályokra, melyek szintén csak a mi fővárosunknak teszik egyik sajátosságát.

A tejkereskedések előtt összehalmozódnak az üres kannák és várják, míg a szállítós kocsi egyszer napjában a vasútra szállítja. Addig ezek – főképp a délelőtti órákban – egy rendőrileg hallgatva tűrt közlekedési akadályt tesznek.

Az egész Kerepesi út mentén ládák, valamint fővárosi kerületi és bérkocsis szemétládák zárják el az utat. A Népszínház előtt a Kerepesi út mentén ott díszeleg két ilyen óriási láda és két kocsi, ezeket a két sétatér másik oldalán egész kényelmesen lehet elhelyezni.

A Kerepesi út Mária-szobrának frontját folyton-folyvást ékesíti egy szemeteskocsi és egy hordártaliga. Hátha ezeket is valamely mellékutcában lehetne elhelyezni, mit különben az élénk útvonalakon használt minden ilyen eszköztől reménylünk.

A pálinkásboltok előtt folyton álldogálnak a csavargók és munkakerülők. Valóságos közlekedési akadály ezek is, akár békében, akár verekedésekkel töltik az időt.

Egyáltalán, a háziurak, házmesterek és építőiparosok úgy rendelkeznek a gyalogjárókkal, amint az nekik legkényelmesebb. Törmeléket, piszkot, szenet, fát részint a gyalogjárókon, részint a kocsiutakon olyképp helyeznek el és annyi ideig, mint azt saját kényelmük megkívánja.

De nemcsak ezekre hívjuk föl a rendőrség figyelmét, hanem arra a sok forgalmi akadályra is, melyet a házak előtt való favágás okoz. Ezt sehol sem tűrik meg Európában.

Forgalmi szempontból újabban azt az újdonságot hozták be az iskolák előtt, hogy abban az időben, mikor a tanulók elhagyják az iskolát, figyelmeztető táblákat tűznek ki, melyeken vörös mikroszkóppal a „Lassan hajts!” figyelmeztetést lehet olvasni. A Rökk Szilárd utcai iskolai jelzőtáblák pláne olyanok, hogy a kocsis, ha azokat el akarja olvasni, okuláriummal kénytelen fölmászni a póznákra.

Legyünk praktikusok és rendszeretők.

 

Budapesti Hírlap, 1895.

Arcanum Digitális Tudománytár